Västra Götalandsregionen blir kvar

Regionfullmäktige sa igår formellt "Ja" till att permanenta försöket med Västra Götalandsregionen.

Regionen har funnits som ett försöksprojekt sedan 1999, och redan i januari i år var det i praktiken klart att regionen blir kvar.

Rent formellt togs så beslutet i regionfullmäktige igår tisdag, men för att det ska godkännas måste en ny lag upprättas.

Förslaget om detta, som även innefattar region Skåne, Halland och Gotland, har tagits fram av finansdepartementet och innebär att regionen permanentas från och med 2011.

Vid samma möte beslutade Regionfullmäktige även att komplettera budgeten nästa år, bland annat med 150 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna.