Borås

Budgetdebatt om skola och omsorg

De osäkra tiderna har präglat debatten i Borås kommunfullmäktige när man nu diskuterar nästa års budget. En stor fråga är hur mycket som ska satsas på skolorna och omsorgen.

Idag onsdag och imorgon hålls debatter i Borås kommunfullmäktige om nästa års budget. En stor diskussionsfråga är hur mycket pengar som ska läggas på kommunens skolor och äldreomsorg.

Den borgerliga majoriteten poängterar att man lägger en ansvarsfull budget där man satsar extra på detta.

– Med den här budgeten har vi kunnat garantera väldigt goda förutsättningar, förutsättningar som många kommuner skulle drömma om att kunna ha i en sådan här svår ekonomisk situation säger kommunstyrelsens moderate ordförande Ulrik Nilsson.

För 2010 höjer man anslagen med 2,2 procent, alltså något mer än inflationen, vilket ska ge reella satsningar.
De borgerliga satsar 16 miljoner extra på grundskolan och lika mycket mer på gymnasieskolan.

Men socialdemokraterna skulle satsat 42 miljoner mer om de haft makten - pengar som skulle gått grundskolan.
(S) och dess ledare Ulf Olsson kritiserade än en gång skolan under den borgerliga tiden, det vill säga de senaste tolv åren.

– Vi måste upp ur det mörker av ointresse som den borgerliga majoriteten visat för grundskolan, sa Ulf Olsson.

Han berömde även partiet Vägvalet som föreslagit 0,2 fler lärare per hundra elever.

– För första gången på 11 år kan vi dock hitta en strimma ljus i majoritetens mörker. Ni ska ha stort beröm för ert mod för att stå upp för skolan, sa socialdemokraternas Ulf Olsson.

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se