vård

SÄS exporterar förkylningstudie

Ett forskningsprojekt från Södra Älvsborgs sjukhus går nu på export. SÄS har undersökt sambandet mellan allvarliga förkylningsinfektioner hos spädbarn och astma och allergi senare i livet.

Vintern 1989 drabbades Borås av en stor epidemi av så kallat RS-virus - ett slags kraftigt förkylningsvirus. Samtidigt startade man på Södra Älvsborgs en studie på 47 spädbarn som blivit allvarligt smittade av viruset.

Den som lett studien sedan starten är Nele Sigurs, läkare på barnkliniken på SÄS. Hon och hennes kollegor har sedan följt barnen och träffat dom vid fem tillfällen - vid 1, 3, 7, 13 och 18 års ålder.

Studien visar att 2 barn av 5 som smittades allvarligt av RS-viruset som bebisar hade utvecklat astma vid 18-årskontrollen. Mer än hälften av barnen i gruppen hade utvecklat allergi - höga tal visar en jämförelse med en kontrollgrupp.

Studien har väckt internationellt intresse, och i nästa vecka reser Nele Sigurs till Fukuoka i Japan för att presentera den.

RS-virusepidemierna bryter ofta ut i december-januari.

Agnes Henriksson
agnes.henriksson@sr.se