Borås

Borås jobbar åt Alingsås - osund konkurrens enligt Toftby

Servicekontoret i Borås ska göra jobb på uppdrag av Alingsås kommun, något man inte fått tidigare. Riksdagsledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby ser det däremot som osund konkurrens som kanske till och med olaglig.

Servicekontoret i Borås har vunnit en upphandling i Alingsås. Det handlar om ett vatten och avloppsjobb på Lyngareds camping, och beställare är Alingsås kommuns tekniska kontor.

Borås servicekontor har nyligen fått ändrade reglementen som ger de möjlighet att göra jobb i närliggande kommuner, och detta är ett första test.

Boråsmoderaten och riksdagsledamoten Cecilie Tenfjord-Toftby är starkt kritisk till att kommunala verksamheter går in och konkurrerar ut privata företag. Hon menar att det är osund konkurrens, och kanske till och med olagligt.