Bäst konjunktur i Sjuhärad

 Uppdaterad 16:46
Sedan i våras har det skett en tydlig återhämtning i konjunkturen i Västra Götaland. Det gäller i samtliga delregioner och nästan alla branscher, och bäst snurrar hjulen i Sjuhärad.

Idag torsdag presenterade Västra Götalandsregionen en konjunkturrapport som visar bättre siffror än tidigare.

Konjunkturbarometern bygger på en enkät till drygt 1 000 företag, och bedömningen är nu att det inte längre är lågkonjunktur i regionen.

Allra bäst konjunktur i Västsverige har Sjuhäradsbygden. Till våren kommer området att ha en konjunktur som kan betraktas som normal, eller till och med något över den normala. Skaraborg och Fyrbodal är de regioner i västsverige som har svagast konjunktur

Sysselsättningen har dock fortsatt att minska kraftigt det senaste halvåret, och nästan vartannat företag har minskat antalet sysselsatta. Nedgången omfattat så gott som samtliga brancher. Till våren ser det dock ut som att nedgången planar ut.

Den exportberoende tillverkningsindustrin ligger fortfarande i en lågkonjunktur, men även där ser det ljusare ut än för ett halvår sedan. Livsmedelsindustrin är den industribranch som det ser ljusast ut för.

I byggbranchen har sysselsättningen minskat mycket kraftigt, medan den branch där konjunkturuppgången redan nu är mycket tydlig är detaljhandeln.

Pär Sandin
par.sandin@sr.se