Borås

Psyksjukas anhöriga får hjälp via internet

Doktoranden Lilas Ali fick ett stipendium på 30 000 kronor för sin forskning. Ali undersöker om man via Internet kan hjälpa anhöriga till psykiskt sjuka. Stipendiet delades ut i Borås.

Stipendiet är på 30 000 kronor och delas ut av Svensk sjuksköterskeförening. Projektet som Lilas Ali arbetar med heter "PS young support".

Där har man bland utvecklat en webbsajt för unga som har anhöriga med psykisk ohälsa. På sajten finns 200 deltagare mellan 16 och 25 år som kan få svar från utbildad personal och diskutera med andra som är i en liknande situation. Om projektet faller väl ut kommer sidan öppnas för allmänheten.

Lilas Ali är sjuksköterska i grunden och i sitt arbete kände hon ofta att anhöriga till de sjuka kom i kläm.

– Att kunna ge lite mer tid till anhöriga var rätt för mig eftersom jag haft patientkontakt i 10 år i psykiatrin. Där såg jag hur deras anhöriga lider och hur jobbigt det är för dem, därför känner jag att det är något jag kan ägna mer tid till nu.

Samtidigt som Lilas Ali arbetar med sajten använder hon informationen till avhandlingen som hon håller på att skriva.

– Syftet med studierna är att titta på hur de här unga personernas vardagsliv sett ut när de stöttat någon som mått psykiskt dåligt, och just stress och börda har jag tittat extra mycket på.

Sara Johansson
sara.johansson@sr.se