AF tar över ansvar om nyanlända - ett förslag som oroar

Enligt en proposition som regeringen lämnade igår, ska arbetsförmedlingen från den första december nästa år ta över ansvaret från kommunerna för de nyanlända invandrarna. Förslaget oroar flyktingsamordnaren Kristina Åhslund i Ulricehamn.

– Det är positivt att det blir enhetligt över Sverige, men samtidigt finns det orosmoment därför vi lämnar ifrån oss ansvaret för någonting som kommunerna om några år kommer att få ta konsekvenserna av. Misslyckas arbetsförmedlingen med sitt uppdrag så är det kommunerna som får bära den bördan, säger Kristina Åhslund.

Idag har kommunerna ett helhetsansvar för nyanlända invandrare och många samhällsaktörer är inblandade är inblandade i arbete. Och Kristina Åhslund oroar sig nu för hur det nu ska gå med de mest svaga och utsatt flyktingarna - de som mår dåligt och behöver mer hjälp än att få ett jobb. De riskerar i framtiden att hamna direkt i kommunernas försörjningsstöd.

– Min personliga åsikt om det här är att det kommer att bli ett A och ett B-lag. Jag tror att det här i förlängningen kommer bli dyrare för kommunerna för att vi inte får vara med och påverka, säger Kristina Åhslund.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se