Mark

Öppna förskolan bantas hårt

Den öppna förskolan i Mark kommer att bantas kraftigt och kommer bara att finnas kvar i centralorten. Istället satsar kommunen på stöd till de föräldrar som behöver det mest. Exakt hur föräldrastödet ska utformas ska nu utredas.

– Vi vill ha kvar den öppna förskolan men det blir kanske  inte i exakt den form den nu är, säger Per-Olof Hermansson, kristdemokrat, vice ordförande i Barn och ungdomsnämnden.

 Det hart varit många turer kring den öppna förskolan i Mark. I april beslutade Barn- och ungdomsnämnden att stänga öppna förskolan på de fyra platser som den fanns på, Kina, Skene Horred och Frotsla. Beslutet konfirmerades av fullmäktige i september.

När budgeten sedan togs i november satte fullmäktige in 1,5 miljoner extra till "föräldrastöd och någon typ av öppen förskola".

Genom aprilbeslutet så startades en avveckling av den öppna förskolan. I Fritsla och Horred stängs skolorna vid årsskiftet och i Kinna och Skene är öpnna förskolan på gång att avvecklas men vilken av skolorna och i vilken form de ska vara kvar blir klart först någon gång under nästa år.

Föräldrastödet kommer istället att handla mycket om riktade åtgärder.

– Det gäller att hittade föräldrar som behöver samhällets stöd och det är dom vi ska hjälpa. Det är inte säkert att de föräldrar som uppsöker den öpnna föskolan är de föräldrar som behäver samhällets stöd bäst, säger Per-Olof Hermansson.

Henry Sandahl, markbygdspartiet, ville en öppen förskola i alla fall under ett halvår på alla platser tills man vet hur det blir. Men de övriga röstade ner Sandahl.

Pär Sandin
033 - 17 75 61
par.sandin@sr.se