Borås

Kraftig explosion på Sobacken

En kraftig detonation inträffade på Sobackens avfallsanlägning i Borås för en dryg vecka sen. Explosionen skedde i en avfallskross för brännbara sopor. Ingen människa kom till skada men skador på anläggningen ledde till driftstopp i två dagar.

Vid explosionen, som hördes vida omkring, skadades ett transportband för sopor. Anläggningen fick stoppas under två dagar men ingen människa kom till skada.

Vad som utlöste explosionen är inte känt men Claes Ranvig, arbetsledare på beredningsanläggningen på Sobacken, tror att det rör sej om ett sprängämne som hamnat i soporna.

Explosionen blev mycket kraftig och metallen på transportbandet fläktes sönder. Avfallskrossen är inbyggd i en betongbunker och ingen människa får vistas där. Detonationen ledde också till en mindre brand i anläggningen.

Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket.

Det är inte första gången som anläggningen råkat ut för en detonation. Så sent som i våras inträffade en mindre explosion och för några år orsakade en exploderande gasoltub stora skador och en dryg veckas driftstopp.

Claes Ranvig vill betona vikten av att soporna sorteras på rätt sätt när de lämnas vid återvinningsanläggningarna.