Allt fler ungdomar avstår alkohol

Lucia är i antågande och det brukar innebära att många ungdomar festar och dricker alkohol. Men Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årliga rapport visar nu att de som avstår helt från att dricka alkohol blivit fler bland de unga.

Rapporten från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning visar att bland niondeklassare och elever i ettan på gymnasiet har de som avstår helt från att dricka alkohol blivit fler. Samtidigt svarar knappt hälften av flickorna och drygt hälften av pojkarna att de dricker minst en flaska vin vid ett och samma tillfälle någon gång i månaden eller oftare.

Ett vanligt sätt att få tag på alkohol är genom kompisars äldre syskon, visar rapporten. Och en av fem niondeklassare har föräldrar som bjuder dem på ett glas vin i hemmet då och då - något som inte gör barnen mindre benägna att dricka sig fulla på egen hand, menar på Folkhälsoinstitutet.