Försäkringskassan

Allt fler sjukbeslut överklagas

Många av de tusentals långtidssjukskrivna svenskar som utförsäkras nästa år upplever att de felbehandlats av Försäkringskassan. Alltfler söker nu hjälp med att överklaga avslagen.

Försäkringskassan, regeringen och Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson har fått hård kritik för de allt hårdare sjukskrivningsreglerna.

Tusentals långtidssjukskrivna svenskar utförsäkras nästa år och skickas istället över till Arbetsförmedlingen, men många av dem upplever att de felbehandlats av Försäkringskassan. Därför vänder sig alltfler till sjukkonsulten och tidigare Försäkringskassechefen Göran Söderlund i Borås för att få hjälp.

– Det har ju ökat den senaste tiden, idag är det säkert 10-15 samtal och lika många mail varje dag, säger Göran Söderlund.

Han hjälper de som fått avslag att läsa handlingar, tar in medicinska underlag och hjälper sedan till att ompröva eller överklaga besluten.

Göran Söderlund menar att ett stort problem i bedömningen av de som blir utförsäkrade är undermåliga intyg från läkare.

– De måste definitivt tänka till när de skriver. Det handlar i första hand om det finns någon arbetsförmåga, hur mycket kan personen arbeta i procent och varaktigheten - det är vad som gäller.

Göran Söderlund påpekar att Försäkringskassan även har ett ansvar att se till att de har tillräcklig information innan man tar ett beslut.
Är inte underlagen från läkarna tillräckligt väl ifyllda ska de ringa upp läkaren och begära kompletterande uppgifter.

– Det kan man läsa i Riksrevisionens anmärkning mot Försäkringskassan: det sker alldeles för sällan och man tar beslut på ofullständiga underlag, säger Göran Söderlund.

Jesper Ingevaldsson
jesper.ingevaldsson@sr.se