Borås

Ombyggnad för turistbåtar för dyr

Det skulle kosta uppemot åtta till tio miljoner kronor att höja en av broarna över Viskan mellan Öresjö och Ålgården, något ägaren av ångbåtarna på Öresjö länge krävt. Men kommunalrådet Ulrik Nilsson (M) vill inte lova något.

Ägaren av turistbåtarna på Öresjö, Håkan Tollesson, har i flera år velat att Borås Stad höjer tre av broarna mellan Almenäs och Saltermads Camping.

Alf Iwarsson på Gatukontoret känner väl till Håkan Tollessons önskemål.

– Det är ju den här nya båten Saga som han ska trafikera Viskan med, och komma ned till Saltemads camping så vi har ju redan byggt om Sommarspången. Så det är ju Saltemadsbron och Skyttespången kvar. Saltemadsbron är i ett sådant skick att den behöver byggas om i vilket fall som helst, men tyvärr har vi inte fått medel i vår budget till den åtgärden, säger Alf Iwarsson på Gatukontoret.

Längst ner på prioriteringslistan står Skyttespången, bara ett hundratal meter den nya Sommarspången, inte byggd för gående i första hand utan för en vattenledning. Och att sänka den vattenledningen ner under Viskan, vilket skulle bli billigast, skulle kosta åtta till tio miljoner kronor, säger Alf Iwarsson på Gatukontoret. Politikern Ulrik Nisson tvekar.

– Vill man göra en turistsatsning så är frågan om åtta, tio miljoner gör störst nytta här eller någon annanstans. Det kanske är så att det är väl så befogat att bygga ut Viskanpromenaden genom stan eller bygga ett äventyrsbad vid Alidebergsbadet. Det här måste vi värdera innan vi kan ta ställning till det, säger Ulrik Nilsson (M).

Bo Thorin
bo.thorin@sr.se