psykiatrivården

Remisskrångel skapar köer

Kötiderna till psykvården är onödigt långa i Västra Götalandsregionen. Det konstaterar regionens revisorer som nu efterlyser en bättre hantering av remisser.

Idag skickas uppemot hälften av remisserna tillbaka till primärvården eftersom de inte är ifyllda som de ska. Det tror man bland annat beror på de många hyrläkarna.

Med bättre remisshantering och bättre bedömningsrutiner kan köerna i stort sett försvinna, menar revisorerna.