Mark stänger skolor

Uppdaterad 19:25
Marks kommun tvingas stänga skolor på grund av snön.

Under söndag eftermiddag meddelade Marks kommun följande:

Solgårdens förskola i Skene: Mellandelen får inte användas förrän taket är skottat vilket sker under måndagen den 22 februari. Det innebär att en avdelning är stängd under måndagen.

Näktergalens förskola i Kinna: Näktergalen stängs på grund av högt snödjup och kraftig drivbildning. Rektor kontaktar berörda föräldrar. Skottning kan troligtvis ske under måndagen.

Stommenskolan i Kinna: Stommenskolan är öppen men entréer med snötyngda tak får inte användas. Alternativ entré utan skärmtak ska användas. Avspärrningar vid de entréer som inte ska användas finns.

Fritslaskolan: Hus A stängs, Lågdelarna på hus B (på ömse sidor om högdelen) stängs. Öppet är gamla skolan och högdelen i hus B. Stängningen gäller måndag-tisdag- Ev kan delar av hus B öppnas på tisdag. Kommunen återkommer med besked om barnen ska hållas hemma eller inte.

Kungabergshallen i Fritsla är stängd tillsvidare liksom entrén till Kungsbergshalls-huset. Fritids är öppet som vanligt men nås endast via baksidan via gallertrappan.

Sätilaskolan: Högstadiedelen är stängd måndag-tisdag.

Ubbhultskolan: Ubbhultskolan är stängd under måndagen.

Skolskjutsar

I morgon måndag kommer skolskjutsarna att köras som vanligt. Det kan dock bli begränsningar på visa ställen där vägen är för smal eller där vändplats saknas pga all snö. Ni som vet med er att er väg är svårframkomlig uppmanas ringa skolskjutsentreprenören. De finns på plats från klockan 6.30 på måndag morgon.

Marks kommun uppmanar även föräldrar som lämnar hemmet före barnen på morgonen att ha kontakt med sina barn eller entreprenörerna för att veta om barnen kommit till skolan eller inte.

Mer information hittar du på: