Borås

Fallet Faatime i Dalsjöfors - Barnläkare kritisk till avvisning

Nu kommer skarp kritik mot Migrationsverkets beslut att utvisa 13-åriga Faatime Mamodova i Dalsjöfors - svårt sjuk och apatisk sedan nio månader tillbaka.

Barnläkaren Henry Ascher har lång erfarenhet av apatiska flyktingbarn. Han har tagit del av det läkarintyg som Migrationsverket hänvisar till i beslutet att utvisa den 13-åriga Faatime Mamodova.

Ascher menar att Migrationsverkets handläggare dragit felaktiga slutsatser av Faatime Mamodovas sjukdomstillstånd.

– Det man anar av hennes (handläggarens) inlaga är att hon försöker förminska betydelsen av Fatimes sjukdom, och att man därför (enligt handläggarens slutsatser) kan avvisa henne. Men några sådana slutsatser kan man inte dra av det här intyget, säger Henry Ascher.

Faatime Mamodova har varit apatisk sedan nio månader tillbaka, vårdas i hemmet av sin mamma och är beroende av sondmatning.
Läkaren på barn- och ungdomsmottagningen i Borås skriver bland annat så här i läkarintyget.

"Min bedömning är att Faatimes situation drastiskt skulle försämras om hon i nuläget skulle skickas tillbaka till sitt hemland".

Migrationsverkets handläggare Yvonne Bengtsson gör i princip en motsatt tolkning i ett yttrande till Migrationsdomstolen.

"Av intyget framgår att Faatime inte är i behov av sjukhusvård. Av läkarintyget framgår inte att Faatimes psykosociala utveckling skulle ta bestående skada av att flytta tillbaka till hemlandet tillsammans med sin mor".

Barnläkaren Henry Ascher är mycket kritisk till hur Migrationsverket tolkar läkarintyget.

– Det yttrandet förvånar mig ganska mycket därför att det är mycket okunnigt. Man ska behandlas i hemmet med mycket stöd av sjukvården, säger Ascher.

Nicklas Malmberg
nicklas.malmberg@sr.se