Ulricehamn

Bibliotek i Ulricehamn utreds

Nu ska Ulricehamns kommun utreda i vilken ända av gågatan som det nya biblioteket ska ligga. Lokalerna i det nuvarande biblioteket är utdömda och en nyetablering har diskuterats i många år.

Men nu har kommunstyrelsens arbetsutskott angett två alternativ som ska utredas. Det ena är det kommunala bostadsbolaget Stubos nuvarande kontor vid Grodparken och det andra är i en privat fastighet vid det södra hörnet av Stora Torget.

Eftersom det nuvarande biblioteket i Nämndhuset har undermåliga lokaler har en nyetablering diskuterats i många år. Under en period var det t ex tänkt att det skulle hamna på det före detta järnvägsområdet nära Sturebadet.

En samlokalisering med ett besökscentrum någonstans vid Grodparken/Stureparken har också varit på tapeten.

Detta läge är också det ena alternativet som nu ska utredas, dvs det kommunala bostadsbolaget Stubo's nuvarande lokaler i hörnet Sturegatan/Norra Kullagatan, nära den norra avslutningen av gågatan.

Men nu vill politikerna även utreda ett alternativ i den södra delen av centrum. Och det är fastigheten som ligger i hörnet Storgatan/Rådhusgatan - där det bland annat funnits en kosmetikbutik.

De två förslagen lär orsaka en hel del debatt eftersom det får konsekvenser för om staden centrum ska utvecklas åt norr eller söder. Grodparksalternativet i norr har fördelar med närheten till hotellet, busstationen och utescenen i Stureparken.

Alternativet vid Stora Torget skulle medföra mer aktiviteter och besökare till den södra ändan av centrum. Idag anser många att Storgatan i stort sett är död söder om torget.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.thorell@sr.se