Ökning av pensionerade ungdomar

Samtidigt som sjukskrivningarna minskar blir alltfler ungdomar pensionärer. I Sjuhäradsbygden ökade förra året antalet ungdomar med tidsbegränsad förtidspension med 10 procent.

Ungdomar mellan 19 och 29 år kan få aktivitetsersättning om dom har nedsatt arbetsförmåga, eller exempelvis funktionshinder och behöver förlängd skolgång.

På fyra år har den här gruppen ökat med nästan 60 procent.

– Det var ju lite speciell känsla det där - att ha pensionärskort på bussen, säger 24-årige Lisa Isaksson.

Ingeborg Watz Forslund jobbar på avdelningen för försäkringsutveckling på Försäkringskassan. Hon förklarar utvecklingen så här.

– Det vi framförallt sett är en ökning av nybeviljande av aktivitetsersättning för förlängd skolgång, eller så kan det handla om att diagnoser som Asbergerger eller ADHD ökat.

Många fastnar tyvärr i systemet och tar sig aldrig ut på arbetsmarknaden igen.
Lisa Isaksson var 24 år när hon fick aktivitetsersättning på grund av ätstörningar och depression. Hon fick ingen sysselsättning utan gick bara hemma.
Efter ett år när hon mådde lite bättre, bröt hon sjukskrivningen själv och började plugga. Hon är kritisk mot systemet.

– Man döms ut som arbetsför om man inte kan uppfylla vilkoren som finns idag. Jag har träffat så många inom psykiatrin som inte uppfyller villkoren hur Försäkringskassan tycker man ska jobba. Då platsar de inte - då blir de sjukpensionärer, säger Lisa Isaksson.

Sara Johansson
news.sjuharad@sr.se