Dålig ersättning för förskolestopp

Risken för takras har stängt ett stort antal förskolor i Västsverige. Men långt ifrån alla kommuner i Västra Götaland tänker kompensera föräldrar för utebliven barnomsorg.

En rundringning som TV4 har gjort visar att få kommunen i Västra Götaland är beredda att kompensera föräldrar för att förskolorna stängts på grund av rasrisk.

Kungsbacka kommun är hårdast. Där det krävs tolv dagar utan barnomsorg innan det kan bli tal om sänkt taxa.

I Marks kommun får föräldrarna 10 procents rabatt på avgiften. Hur det blir i Borås är oklart, där har frågan inte diskuterats än.