Göteborgsparti norpar "Vägvalet"

I Göteborg har motståndarna till trängselskatten bildat ett parti. De har valt att kalla sig "Vägvalet" - ett namn som ju sedan länge använts av det lokala Boråspartiet Vägvalet.