Arbetsmiljö

Buller stort arbetsmiljöproblem

Det är för dålig kunskap ute hos företagen kring hur buller påverkar personalens hälsa.

Det konstaterar Arbetsmiljöverket efter att ha varit ute på inspektion hos 300 företag i Sjuhärads- och Göteborgsregionen.

Sjukdomar relaterade till buller i arbetsmiljön står för nästan 10 procent av de anmälda arbetssjukdomarna, enligt siffror från Arbetsmiljöverket.

Söders Stenhuggeri i Kinna är ett av företagen som Arbetsmiljöverket inspekterat. I produktionshallen finns många högljudda maskiner som används för att förädla stora stenblock till framför allt färdiga gravstenar. Den bullriga miljön är något som företaget ständigt har att hantera och försöka förbättra, berättar Sven-Erik Söder, som driver företaget:

- Tekniken utvecklas ju hela tiden. Idag har vi till exempel sågklingor som är ljuddämpade för att få ner bullernivån så mycket som möjligt. Och när det är bullrigt så används hörselkåpor.

Arbetsmiljöverket hade ingenting att anmärka på hur Söders Stenhuggeri hanterar bullerproblematiken. Men av de 300 företag som inspekterats i Sjuhärads- och Göteborgsregionen är det många som behöver vidta åtgärder, berättar Håkan Rosengren på Arbetsmiljöverket.

- Vi har ställt ett stort antal krav. Man behöver ute på företag och organisationer jobba mer med de här frågorna, säger Håkan Rosengren.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se