"Katastrof lägga ner Hässlehus"

Protesterna ökar mot den föreslagna nedläggningen av Hässlehus i Borås. I lokalerna finns bland annat en fritidsgård och ett bibliotek. Men en flyttning och splittring av de båda enheterna vore en katastrof för ungdomarna på Hässleholmen, menar bostadsbolaget AB Bostäders vd Åsa Martinsson.
Det kommundelsnämnden föreslagit är att dela på fritidsgården och biblioteket och inhysa dem på var sin skola. Då skulle kommundelen slippa hyreskostnaden för Hässlehus - men inte kommunen, säger vänsterns ledare Lennart Andreasson, som idag i kommunstyrelsen på nytt ska ta upp frågan. Han vill att nedläggningen av Hässlehus ska bli en fråga för kommunfullmäktige, och att inte Brämhults kommundel ska få ta beslutet.