Minskade anslag för arbetsförmedlingarna

Åtgärderna för arbetslösa i Västra götaland kan komma att fortsätta minska under 2004. Detta eftersom anslagen från staten till arbetsförmedlingarna minskar ytterligare.
I och med de minskade anslagen minskar också hoppet för länets arbetslösa som hoppats på en omskolning eller en praktikplats för att komma in på arbetsmarknaden. Förra året fick arbetsförmedlingarna minskade anslag från staten med 20 procent vilket resulterade i färre eller obefintliga åtgärder för arbetslösa. Under 2004 så dras anslagen från staten ner med ytterligare omkring 15 procent, vilket resulterar i att man i flera fall nu endast kan rikta in sig på ungdomar och dem som är på väg att stämpla ut från a-kassan. Enligt länsarbetsnämden kommer de minskade anslagen inte som en chock i år, vilket dom gjorde förra året. I år har man anpassat kostymen i budgeten mer sägs det. Men faktum kvarstår, nämligen att färre arbetslösa kommer att få hjälp av arbetsförmedlingarna det kommande året.