Kalvs byalag får 1,3 miljoner

Kalvs byalag får 1,3 miljoner kronor från länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen för att arbeta med hållbar utveckling. Det är en del av projektet Hållbara bygder där 14 olika bygder i landet ingår. Eva Andersson som representerar Kalvs byalag säger att det handlar om att arbeta för en positiv utveckling ekonomiskt, ekologiskt och samtidigt få fler att flytta till Kalv. Pengarna kommer bland annat användas till att anställa en projektledare.