Stugor vid Öresjön får avlopp

Kroks sommarstugeområde vid Öresjön i Mark kommer att få kommunalt avlopp. Därmed blir det tillåtet med större hus i området.
Övre Kroks sommarstugeområde är ett av de mer exklusiva områdena i Mark och många stugor kostar över miljonen. Men området har ingen kommunalt avlopp. Detta har gjort att husen bara får byggas ut till högst 50 eller 80 kvadratmeter. Nu har planerna på ett kommunalt avlopp tagit fastare form. Till hösten är skall man försöka att borra för en ledning under Öresjön. Man borrar ett par meter under bottnen till Hanatorp, en sträcka på knappt två kilometer. Inom kort ska man göra en provborrning från båda sidor. Alternativet kan vara en ledning på botten av sjön. Avloppssystemet kommer sedan att byggas ut i en andra etapp vintern därefter. Intresset för sommrstugeområdet utefter Öresjöns Strand är mycket stort. Därför kommer kommunen att göra en plan för området, som möjliggör att fler hus kan byggas i området. Dessutom kommer de befintliga husen att kunna byggas större.