Många låser upp mobilen

Att låsa upp operatörsbundna mobiltelefoner har blir nu allt vanligare. För mobilanvändarna blir ringandet billigare, men hos mobiloperatörerna är irritationen stor.
Mobiloperatörerna gillar inte trenden att allt fler trotsar avtalet de har med mobiloperatören och låser upp sina mobiltelefoner. Många telefoner säljs med förbehållet att telefonen är låst till en viss operatör. Man kan alltså inte byta mobiloperatör inom den tid som låsningen gäller, det kan handla om exempelvis ett år. För att bli fri att ringa genom någon annan operatör när avtalstiden gått ut måste man betala en avgift. Hos Comviq ligger den på 350 kronor. Men den senaste tiden har det dykt upp företag som erbjuder sig att låsa upp mobiltelefoner, innan bindningstiden är slut. Det finns till och med webbplatser som gratis lämnar ut den kod som behövs för att man själv kan låsa upp telefonen. Enligt Malin Rydberg, informationschef på Comviq, kan den här verksamheten på sikt drabba konsumenterna, eftersom många vill ha en telefon av senaste modell, men utan att betala fullt pris. Mer om detta kan du höra i Radio Sjuhärads konsumentprogram Prisvärt efter klockan fem idag.