Känd revisor inför rätta för grova brott

En välkänd boråsrevisor ställs nu inför rätta misstänkt för omfattande grov ekonomisk brottslighet.
Hela härvan runt boråsrevisorn rullades upp sedan ett ungt par ville starta eget. Paret upptäckte att den då auktoriserade revisorn hade fuskat med inbetalningen av moms för stora belopp. Paret gick till polisen med uppgifterna och efter en husrannskan rullades revisorns ekonomiska brottslighet upp. Revisorn misstänks för grova bokföringsbrott, skattebedrägeri och grov oredlighet mot borgenär. Revisorn fru är också misstänkt, för medhjälp. Åklagaren har nystat upp ekonomisk brottslighet från början av 90-talet. Bland annat gjordes en uppmärksammad aktion då polis, konkursförvaltare, åklagare och kronofogde betalningsäkrade flera fastigheter runt om i landet, samt beslagtog bilar som revisorn hade skrivit över på hustrun. Det finns också misstankar att revisorn var i färd med att överföra över tio miljoner kronor på hustrun. Sedan flera år tillbaka har revsiorn förlorat sin auktorisation och han har också suttit häktad i omgångar. Totalt handlar det om flera tiotals miljoner kronor som misstänks ha försvunnit genom brottsligheten. Åklagaren Ove Jäverfeldt avser att yrka på fängelse och näringsförbud för boråsrevisorn.