Nätbolagen vill höja elpriset

Nätbolagen vill höja elpriset för att kunna förbättra säkerherten och minska antalet elavbrott. Det framkom när branchorganisationen Svensk Energi samlade olika intressenter till ett möte i Vårgårda i går.
Elberoendet och känsligheten för störningar i elförsörjningen har ökat markant de senaste tio åren. Det visar en utredning som Svensk Energi har gjort. Svensk Energi är en branschorganisation för landets energiföretag. Redan nu byggs långa sträckor i elnätet om för att höja säkerheten, men takten skulle behöva höjas. Landets elnät är långt, 47 000 mil, eller nästan tolv varv runt jorden. Det pris som kunden betalar för nätdelen, ofta strax under 20 öre kilowatimmen, har legat still under en lång följd av år. Men nu vill nätbolagen höja priset och använda pengarna för att öka takten i arbetet med att säkra ledningarna mot strömavbrott.