Sju trafikolyckor med vildsvin i Västra Götaland

Vildsvinsstammen har ökat kraftigt och det har resulterat i fler trafikolyckor. Det visar siffror från polisen. Under 2003 inträffade 755 olyckor med vildsvin, varav sju i Västra Götaland. Totalt rapporterades över 33 000 viltolyckor i Sverige och knappt 6000 i Västra Götaland.
Senast man sammanställde statistiken var 1999 och sedan dess har både olyckorna med älg minskat och rådjursolyckorna ökat, samtidigt som allt färre människor dödas i samband med viltolyckor.