Skoglund kräver insyn i skolornas beslut

Gymnasieeleverna i Borås har fått sin lunchmjölk tillbaka men indragningen dessförinnan fortsätter att skapa debatt. Indragningsbeslutet togs av rektorer och tjänstemän och så ska det inte vara, tycker socialdemokraternas vice ordförande i utbildningsnämnden, Lena Skoglund. Nu kräver hon att utbildningsnämnden får en större insyn i de enskilda gymnasiernas beslut.