Ny skjutbana planeras i Borås

I snart tre år har en ny skjutbaneanläggning för Borås alla skyttar planerats och nu är en lösning på väg.
Arbetet med att ta fram en ny skjutbana i Borås har gått långsamt men nu är en lösning på väg.
Efter utredningar återstår tre alternativ. Det är två platser sydost om Bråt, kallade Kranshult och Ängen, och ett utvidgat skjutfält i Bredared.
I Stadshuset och skytteklubbarna vill man ogärna prata om planerna idag. Oron för protester, i stil med de som länge bromsade motorbanan i Gäddered, är stor.
Ängen, som ligger 800 meter sydost om gränsen till Bråt, är det troligaste alternativet. Området kan lätt att nå via riksväg 41 och kan samsas med Bråt när det gäller säkerhetsområdet.
De närmaste veckorna väntas frågan om en gemensam anläggning för Borås alla civila skyttar klarna.