Hässlehus kvar efter protester

Fritidsgården och bilblioteket på Hässleholmen i Borås räddas kvar. Igår kväll meddelade politikerna i Brämhults kommundel att protesterna mot att lägga ner Hässlehus har givit resultat.
Men även om fritidsgården och biblioteket räddas kvar på Hässleholmen, så kommer det att bli hårda sparbeting. Kultur- och fritidssektorn i Brämhults kommundel skall halveras. Hur besparingarna kommer att slå är ännu inte klart.
Politikerna hoppas att AB Bostäder skall sänka hyran för Hässlehus. Hyressänkningen skall gå direkt till verksamheten.
Trots att besparingarna kommer att märkas genom färre personal och minskade öppettider, så var glädjen igår kväll stor bland både personal och ungdomar på Hässlehus.