Psykiska problem näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sjuhärad.

Psykiska problem är den näst vanligaste orsaken till långa sjukskrivningar i Sjuhärad. Det visar en stor undersökning från försäkringskassan. Och det kan bli värre med den psykiska ohälsan - i Göteborg är det redan den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar.

Ungefär 6000 personer i Sjuhärad var långtidssjukskrivna i mer än två månader  på mätdagen som var den 20 augusti förra året. 40 procent på grund av smärta, förslitning å sjukdomar i armar eller ben. 30 procent hade någon form av psykiska problem. Hur många av sjukfallen som direkt beror på arbetet vet försäkringskassan däremot inte. Och i ungdomsgruppen upp till 29 år var dom psykiska problemen den vanligaste orsaken till sjukskrivningen. Regeringen kräver att kostnaderna för sjukskrivningar ska minskas kraftigt dom kommande fyra åren och det är i det arbetet som undersökningsresultaten ska analyseras vidare och användas säger Anette Ryberg som jobbar på Försäkringskassan i Borås till Radio Sjuhärad idag.