Ny kulturchef i Borås dröjer

Tillsättandet av ny kulturchef i Borås har misslyckats. Enligt Radio Sjuhärads källor har det under en tid bara funnits en kandidat kvar, en kandidat som samtliga parter varit överens om.

Men förhandlingarna om kontrakt och ersättningar har brutit samman, eftersom flera tunga ledamöter i kommunstyrelsen inte vill ha den här kandidaten som ny kulturchef i Borås. Nu måste delar av rekryteringsprocessen göras om och under tiden är det tänkt att den nuvarande kulturchefen Tommy Olsson ska fortsätta som chef ännu en tid.