Sänkt ålder för mammografi på Borås lasarett

Nu i vår sänks åldern för kvinnor i Sjuhärad som kallas till allmän mammografi. Hittills har gränsen varit 48 år, men nu ska Borås lasarett börja med hälsokontroller för att upptäcka eventuell bröstcancer redan vid 45 års ålder. 

Personalen på mammografin har haft fullt upp det senaste året för att hinna ikapp med hälsokontrollerna, efter att verksamheten legat nere i ett par år, hösten 2000 till 2002. Många kvinnor har inte varit där på fyra-fem år.
Ett privat bolag sköter nu mammografin och i avtalet med Västra Götalands-regionen sägs att kvinnor födda 1959 - de som blir 45 år i år - nu ska börja kallas, och sen kallas till mammografi ungefär en gång vartannat år tills de är 69 år. Mammografin på Borås lasarett har hand om alla kvinnor i Sjuhärad.