Ekonomisk smäll för Ulricehamnare

Försäkringskassan kräver att en 47-årig man i Ulricehamn betalar tillbaka 420.000 kronor som han har fått för mycket i livränta.

Försäkringskassan har från och med i år beslutat att helt dra in den livränta mannen haft, då man anser att han inte längre har nedsatt arbetsförmåga på grund av en arbetsskada.

När man kontrollerat mannens inkomster har man funnit att mannens inkomster sedan 1996 överstigit de han skulle haft som oskadd.

Eftersom försökringkassan bara kan kräva tillbaka pengar tio år tillbaka så kräver man att mannnen från Ulricehamn betalar till ska livräntan han fått sedan år 2000, sammanlagt 420.000 kronor.-