Regionen

Lönelyft för regionens toppar

Trots tidigare protester från vårdfacket höjs regionrådens löner med 6 000 kronor. Beslutet motiveras med att politikerna släpar efter jämfört med kollegerna i de andra storstadsregionerna. En jämförelse visar dock att den motiveringen knappt håller längre.

Frågan om regionrådens löner har varit en tvistefråga under längre tid, och bland annat reagerade vårdfacket starkt i början på månaden när den aktuella höjningen kom på tal.

– Det kan mycket väl få konsekvenser för avtalsrörelsen. Att höja sina löner så mycket samtidigt som man säger att man inte har råd att höja lönerna för medarbetarna - det går inte ihop, sa Sineva Rebeiro, ordförande i Vårdförbundet i Västra Götaland.

Lönen ska vara samma över regionerna
Höjningen motiveras med att politikerna släpar efter jämfört med kollegerna i de andra storstadsregionerna.

"Vi bör närma oss Stockholms läns landstings och Region Skånes arvoden då de har ungefär lika många invånare i sina regioner", så har Birgitta Johansson socialdemokratisk ordförande i regionfullmäktiges arvodesberedning.

En jämförelse Sveriges Radio gjort visar dock att den motiveringen inte håller helt och hållet.

Regionråden i Västra Götaland får med gårdagens beslut en höjning med drygt 6 000 kronor i månaden till 58 000 kronor, en höjning som genomförs i november.
De är dessutom garanterade en höjning under de kommande tre åren med tre procent per år.

I slutet av mandatperioden hamnar då arvodet på cirka 63 400 kronor, jämfört med de 51 900 kronor de har idag. Det innebär en höjning med elva och halvt tusen i månaden på tre år.

Skåne halkar efter
Regionråden i Skåne tjänar 59 200 kronor i månaden, regionstyrelsens ordförande ytterligare en knapp tusenlapp.
I år får regionråden ingen höjning alls. Grundprincipen i Skåne är annars att höjningen av regionrådens arvoden skall motsvara ett genomsnitt av den årliga lönehöjningen för regionens alla anställda. 
Det innebär att de skånska regionråden inom några år sannolikt kommer att vara frånsprungna i arvodesligan av sina kolleger i Västra Götaland.

Bäst tjänar landstingsråden i Stockholmslandstinget. Ingångsarvodet är 80 procent av vad statsråden, alltså ministrarna i regeringen, tjänar. Men när de suttit i fyra år får de 90 procent av statsrådslönen.

Det ger landstingsråden i Stockholm 97 000 kronor i månaden. Finanslandstingsrådet, landstingets högste politiker, har dock ytterligare nästan 10 000 i arvoden.

Bosse Adriansson
bo.adransson@sr.se

SR Sjuhärad
news.sjuharad@sr.se