Lärare i Sjuhärad misstänkt för sexuellt utnyttjande av elev

En man i 50-årsåldern från en ort i Sjuhärad har åtalats misstänkt för sexuellt utnyttjande av underårig. Mannen, som var lärare på en högstadieskola, har enligt åtalet vid flera tillfällen haft samlag med en av sina elever, som då var 14 år.

Den sexuella relationen mellan den nu åtalade mannen och kvinnan som anmält honom, började enligt kvinnans berättelse i mitten av 90-talet när hon var 14 år och gick i åttan. Mannen var flickans lärare i flera ämnen, och deras relation började enligt åklagaren med att flickan satt barnvakt hemma hos mannen. I samband med det utvecklades enligt åtalet en sexuell relation mellan de två, en relation som ska ha pågått i några år.
Åtalet gäller dock bara den period av relationen när flickan var under 15 år - under den perioden ska mannen ha haft samlag med flickan vid ett 20-tal tillfällen.
Enligt åklagaren har det inte förekommit någon form av hot eller tvång från mannens sida. Men eftersom mannen var flickans lärare, befann hon sig i en beroendeställning till honom, vilket har betydelse för bedömningen av brottet.
Åklagaren kommer i rätten bland annat att åberopa skriftlig bevisning i form av brevväxling mellan den åtalade mannen och kvinnan som anmält honom.
Två kvinnor som var skolkamrater med kvinnan som gjort anmälan, kommer också att kallas till förhör om deras iakttagelser av relationen mellan kvinnan och den åtalade mannen.
Mannen förnekar brott - han hävdar att han inte haft något sexuellt umgänge med den då 14-åriga flickan.
Sedan flera år jobbar mannen inte längre som lärare.