Kravallerfarenheter ska förbättra polisen

Polisen ska kommunicera bättre och vara mindre provokativ. Det är slutsater man kan dra av erfarenheterna från EU-toppmötet i Göteborg 2001, enligt en arbetsgrupp under ledning av Västra Götalands polismästare Krister Jacobsson.
Polisen behöver större kunskaper om masspsykologi, men också fordon som bättre kan stå emot attacker av olika slag.