Sex miljoner ska sparas på barn och unga i Ulricehamn

Fler barn i förskolan och fler gymnasister i andra kommuner - det är ett par av skälen till att barn och utbildningsnämnden i Ulricehamn har ett underskott. I årets budget måste nämnden spara över sex miljoner kronor för att komma tillrätta med underskottet.

Framför allt ska man försöka spara genom att locka fler gymnasister att gå på Tingsholmsgymnasiet istället för i andra kommuner.
Sex miljoner är två procent av nämndens totala budget på 355 miljoner kronor. Det motsvarar att ta bort ungefär en lärare per rektorsområde.