Kommunernas ekonomi i ordning

Sjuhäradskommunernas ekonomi är alla i god ordning. I Västsverige är det framförallt kommunerna i Dalsland som har bekymmersamt. Men i Sjuhärad finns det skillnader där Svenljunga och Tranemo har de mest välskötta ekonomierna, medan Herrljungas ekonomi har en del problem.

Kommunforskning i Västsverige har tagit fram en modell som jämfört hur de kommunala ekonomierna ser ut i de 49 västsvenska kommunerna. Med hjälp av fyra finansiella perspektiv och åtta nyckeltal så får varje kommun sin egen profil och ett mått, kanske inre hur rik kommunen är, utan hur välskött komunens ekonomi är. En fattig kommun kan ju sköta sin ekonomi mer eller mindre bra.


Och då ser man att överlag så har alla sjuhäradskommuner välskötta ekonoimier. Men sex av kommunerna bedöms ha mer välskött ekonomi än genomsnittet i västsverige. Och det är Vårgårda, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn som är bättre än genomsnittet. Borås och Herrljunga har mer genomsnittlig ekonomi. Men det är Herrljunga som hart den mest tveksam ekonomi med en högre risk och sämre likvbiditet än hgenomsnittet.


Även Borås har en nettokostnadsutveckling som är sämre än genomsnittet, mindre kontroll och sämre budgetförljsamhet än genomsnittet men med hjälp av en god soliditet så är trots det en relativt god ekonomi.


Siffrorna i undersökningen gäller 2000 till 2002.