Ultraljud ger tidig upptäckt av bröstcancer

Bröstcancertumörer kan idag upptäckas mycket tidigt på Borås lasarett, tack vare ultraljudsundersökningar. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto större är överlevnadschansen.

Sedan de allmänna bröstkontrollerna återupptogs hösten 2002 har ultraljudet slagit igenom som ny undersökningsmetod.