borås

Dålig kunskap i matematik

Många elever som kommer till gymnasiet har dåliga kunskaper i matematik. Samtidigt har många elever i Borås fått sin gymnasiebehörighet först efter att deras betyg ändrats i efterhand. Matteläraren Mats Jonsson på Bäckängsgymnasiet möter många elever med dåliga kunskaper.

Mats Jonsson är erfaren mattelärare och är också en av de ansvariga för det bedömningsprov i mattematik som alla förstaårselever på gymnasiet får göra. Resultatet på det provet tydliggör år efter år att det finns stora kunskapsbrister hos många elever.

I går kunde Nyheterna berätta ett många elever i 9an förra året fick sin gymnasiebehörighet först efter en ändring av ett redan satt icke-godkänt betyg i något av kärnämnena.

Ett 20-tal elever fick sitt godkända betyg efter att ha gått en tre veckor lång sommarskola och gjort en ny prövning. I flera fall ändrades också betyg utan att eleven gjort någon ny prövning.

Mattelärare Mats Jonsson tror inte att högstadielärarna sätter felaktiga betyg - men han menar att många av de elever som kommer till gymnasiet och som med nöd och näppe klarade Godkänt på högstadiet hade mått bra av att istället få ett icke godkänt betyg i 9an och därmed fått ett år på sig att läsa in betyget på det individuella programmet.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se