200 vill ha cykelbana till Sätila

Tvåhundra personer står bakom ett medborgarförslag om en cykelbana till Sätila.

Det är boende i Almered på vägen mellan Hyssna och Sätila som vill ha en cykelbana mellan Almered och Sätila. Detta för att underlätta för barn och ungdomar att säkrare ta sig till skolan i Sätila, eftersom många kör fort på sträckan och högstadieeleverna inte har rätt till skolskjuts.