AB Bostäder försvarar tuffare attityd mot hyresgäster med skulder

Inte bara gamla skulder vägs in när AB Bostäder i Borås bedömer tilltänkta hyresgäster, utan också hur företaget tror att man kommer att klara av att betala hyran framöver. AB Bostäders chef Åsa Martinsson tycker att företaget gör en rimlig bedömning av dem som vill hyra en lägenhet.

I nyheterna i går hävdade Fadi Moussa, vice ordförande i Norrby kommundelsnämnd, att en hårdare attityd från det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder leder till att allt fler personer nekas lägenhet och tvingas på trångt hos släktingar eller vänner.