Vite hotar hönsfarmare

Miljönämnden i Borås har beslutat att Sjömarkens hönsgård måste ta bort sin avdelning med oinredda hönsburar. Annars hotar ett vite på 200.000 kronor.

Tidigare har det gått att få dispens för burarna, men sedan årsskiftet är inte det längre möjligt enligt miljöskyddsnämnden. Enligt djurskyddsförordningen ska alla höns i äggproduktion ha rede, sittpinne och sandbad. 
Är inte burarna borta den sista april hotar miljönämnden med ett vite om 200 000 kronor.
Mats Andreasson, ansvarig för Sjömarkens hönsgård, håller inte med nämnden och hävdar att en dom i länsrätten ger honom rätt att använda burarna till år 2012.