Socialen i Mark måste spara igen

Socialförvaltningen i Marks kommun gick nästan tio miljoner kronor back förra året. Nu ska olika sparalternativ diskuteras.
Det område där underskottet är störst är instituitionskostnader för ungdomar och vuxna. Dessutom har socialbidragen och bostadsanpassningsbidragen blivit en större utgiftspost än väntat.
Socialnämndens moderate ordförande Margareta Löfgren hoppas att omfördelningar av resurser ska räcka för att få ordning på förvaltningens ekonomi.