Halva Brämhult utan vatten i över ett dygn

På grund av en vattenläcka är halva Brämhult i Borås utan vatten. Felsökning har nu pågått i ett dygn utan att den exakta platsen har hittats men man börjar nu ringa in platsen och därför ser kommunen lite ljusare på möjligheten att hitta platsen.

En Vattentank finns sedan i går placerad på Tyllgatan. En ny tank har ställts på Gökgatan/Damkullevägen. Ytterligare en tank kommer snart när vattenläckan i Fristad lagats. Där är arbetena i slutskedet. Det har också varit problem med vattentillförseln i vissa områden beroende på att pumpar stannat pga elavbrotten. Bland annat har Dannike och Äspered drabbats, men reservkraftaggregat har körts ut så nu bör de flesta ha vatten.