Barnomsorgsköerna växer i Mark

I dag står 70 barn i kö till barnomsorg i Marks kommun men det finns inte en enda plats ledig. Det finns inte heller några konkreta förslag på vad man skall göra åt den allt mer akuta situationen.

Totalt finns det 70 barn i kö till förskolan och som vill ha plats under våren. De flesta barnen finns i Kinna, men även i Fritsla och Sätila är kön lång. Tidigare har det funnits planer på att placera baracker vid Snickarens förskola i Kinna och i Fritsla för att snabbt få nya platser. Baracker vid förskolan vid Mariebergsparken har också förts fram i diskussionerna. Barn- och ungdomsförvaltningen har också tagit fram en kostnadsanalys vad en ny avdelning skulle kosta och den pekar på 1, 4 miljoner kronor. Tre avdelningar till skulle innebära att driftkostnaderna skulle öka med 4,3 miljoner kronor.
Kösituationen skall nu analyseras och vid nästa nämndsammanträde skall man försöka ta beslut om hur den ansträngda situationen ska lösas.