Nytt arbetssätt på vårdcentralerna ska minska ohälsan

Samtal istället för piller - det satsar allt fler vårdcentraler i Sjuhärad på för att göra något åt den stora psykiska ohälsan.  Eva-Kajsa Bäck är psykoterapeut i Fristad, och tar emot patienter som läkarna skickar vidare

I primärvården i Borås och Bollebygd arbetar psykologer och terapeuter motsvarande fyra heltidstjänster, spridda på ett flertal vårdcentraler. Väntetiden i Fristad för att få träffa terapeuten, som läkarna remitterar till, är just nu nästan ett halvår. Det här sättet att se på ohälsan ur ett helhetsperspektiv, kropp och själ tillsammans, kom igång för ett par år sedan inom primärvården i Borås och Bollebygd och finns också på flera andra håll i Sjuhärad.