Vårgårda kommun anmäld för diskriminering

Vårgårda kommun har anmälts till DO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Anmälaren är en kvinna som sökte jobb som vikarierande turistchef i kommunen.
Kvinnan har bott i Sverige i många år, men kommer från början från ett annat land i Europa. I Sverige har hon skaffat sig både en turismutbildning på högskolenivå och arbetslivserfarenhet från turismbranschen, bland annat från ett tremånadersvikariat på turistbyrån just i Vårgårda. Den person som slutligen fick jobbet som vikarierande turistchef har däremot ingen turismutbildning, trots att Vårgårda kommun i platsannonsen tar upp just turisthögskoleutbildning som önskvärt.
När kvinnan, som nu anmält kommunen för diskriminering, fick besked om att lämpliga personer valts ut till intervju, men att hon inte var en av dom, tog hon kontakt med den person på kommunen som ansvarat för rekryteringen.  Enligt kvinnans anmälan till DO, fick hon inget svar på frågorna varför hon blivit förbisedd och på vilket sätt personen som fått jobbet var mer lämpad än hon själv. Det här sammantaget gör att kvinnan anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sitt utländska ursprung.
DO har nu begärt att Vårgårda kommun yttrar sig över kvinnans anmälan och svarar på frågor om hur anställningsförfarandet har gått till, och varför den anmälande kvinnan inte fick jobbet och inte ens kallades till en intervju. DO vill ha in kommunens yttrande senast den 4 februari.